BIOVAST / PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

Esate naujas klientas?

Registruotis ir pateikti užsakymą

Turite vartotojo paskyrą?

Prisijungti ir pateikti užsakymą

Uzņēmums BIOVAST Saldus ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinājumu un visas nepieciešamās atļaujas dzīvnieku un zvejas blakusproduktu savākšanai, pārvadāšanai un pārstrādei. Mūsu mērķis ir augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšana lauksaimniekiem un rūpnieciskā pārstrāde. Uzņēmuma darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) noteikumi Nr. 1069/2009, saistībā ar kuriem SIA „Reneta” ir saņēmusi pārvadāšanas atļauju Nr. 023090 un atļauju zvejas blakusproduktu pārstrādei Nr. А 036618.

 

SIA „Reneta” savāc, pārvadā un pārstrādā zvejas blakusproduktus un ražo augstas kvalitātes zivju miltus un zivju eļļu. Izejvielas tiek savāktas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas teritorijā. Uzņēmuma kvalitātes garantijas sistēma garantē to, ka pārstrādes rūpnīcā no uzticamiem un sertificētiem klientiem nonāk tikai augstākās kvalitātes zivju izejvielas.

 

Dzīvnieku un zvejas blakusproduktu savākšanas jomā mūsu darbinieki strādā saskaņā ar ES likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Mūsu klientu datu bāze pastāvīgi palielinās – katru gadu mēs noslēdzam jaunus sadarbības līgumus.

 

Uzņēmums:

• ir izveidojis maršrutu tīklu, kas nodrošina dzīvnieku un zvejas blakusproduktu savākšanu un transportēšanu saskaņā ar EK Regulu Nr. 1069/2009;

• ir izveidojis labi organizētu informācijas centru, kas sniedz informāciju par uzņēmumu, lai saņemtu klientu pieteikumus par nepieciešamību savākt un transportēt dzīvnieku un zvejas blakusproduktus.